Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

O homofóbii

Prečo nie homofóbii, prečo je tvoje hlásenie dôležité?

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom konať v bratskom duchu.  (Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948)

„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. ... Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.  (Ústava Slovenskej republiky, 1992)

 

Za posledné desaťročia sa situácia zlepšila, ale v školách, v práci, doma, v rôznych komunitách a v našich vzťahoch s inštitúciami ešte veľa ľudí vždy nemôže užívať svoje práva a slobody naplno. Individuálna odlišnosť často vedie k neporozumeniu, nedôvere a netolerancii; môže vyústiť až do nenávisti a diskriminácie. História ukazuje, že silní zvyčajne utláčali slabších a/či tých, ktorých nechápali.

Človek, ktorý je otvorene gej, lesba, bi či trans (LGBT), skôr či neskôr zažíva diskrimináciu, priamu či nepriamu, zo strany inštitúcií či jednotlivcov, od neznámych ľudí ale niekedy aj od tých, od ktorých by čakal podporu. Tak či onak, ľudské práva sú zakotvené v medzinárodnom práve aj v zákonoch Slovenska a vedz, že ako ľudská bytosť máš právo na ochranu pred diskrimináciou (pozri slovenský Antidiskriminačný zákon); či už je to fyzický útok, slovné urážky, poškodenie majetku či iné.

Ak ti bolo nejako ublížené a nenahlásiš to, potláčaš tým samého/samú seba a tiež všetkých tých, ktorí zažívajú diskrimináciu, navyše sa nič sa nezmení - diskriminácia bude zrejme pokračovať.

Tým, že vec nahlásiš, pridáš svoj hlas k rastúcemu počtu LGBT-ľudí, ktorí bránia svoje práva, ktorí sú otvorene proti diskriminácii.

Aj keby si nežiadal/a, aby sa vec ďalej riešila, Tvoje hlásenie je stále dôležité. Je podstatné pre nás a pre všetkých tých, ktorí zažili škodlivé účinky predsudkov v minulosti a pre tých, ktorí ich zažijú v budúcnosti.

Ak si zažil/a homofóbiu alebo si bol/a jej svedkom, prosím nahlás to, ešte dnes.

 
Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: